sobirania econòmica


Relacions internacionals

Sense sobirania per establir les nostres pròpies relacions internacionals no hi ha independència. En l’actualitat cap dels governs autonòmics dels Països Catalans té cap capacitat per intervenir en les relacions exteriors en benefici del poble català. L’Estat espanyol, a través de la seva constitució, es reserva tota decisió en política internacional, diplomàcia, aduanes, tractats comercials, polítics o militars, i decideix quina part vol delegar en la política exterior de la Unió Europea i altres aliances subscrites pels govern espanyols, exactament com fa l’Estat francès.

Els i les catalanes no hem pogut decidir lliurement en cap cas els tractats subscrits per l’Estat com l’entrada a la Unió Europea, el tractat de Maastricht o l’Estratègia de Lisboa, amb tot el que han suposat de retallada de drets nacionals i socials, ni en cap dels diferents tractats militars internacionals, com l’OTAN, o la participació en diferents guerres imperialistes, en tots els àmbits l’única representació internacional correspon als estats.

En la mesura que volem uns Països Catalans veritablement lliures i sobirans, el nostre futur està lligat a l’avanç dels moviments populars d’emancipació i els pobles de tot el món, i per tant hem de poder trencar amb els tractats i aliances de l’imperialisme que vulneren al llibertat i la sobirania dels pobles. Hem de tenir sobirania per poder realitzar polítiques internacionals d’acord amb al solidaritat i l’internacionalisme, articular espais de relació alternatius a l’ordre econòmic i polític internacional imperant, cada vegada més contrari a la democràcia i a la llibertat, començant per establir aliances amb els moviments populars, i afavorint els drets de les nacions sense estat d’Europa i de tot el món.

Anuncis