sobirania econòmica


Marc propi de relacions laborals que garanteixi els drets dels i les treballadores

Necessitem sobirania per establir des dels Països Catalans un marc propi de relacions laborals i dels instruments jurídics per establir les lleis i polítiques  que garanteixin una regulació laboral d’acord amb els drets i necessitats dels i les treballadores i la majoria social catalana, i no un marc legal pensat per afavorir la precarietat i els abusos empresarials.

En l’actualitat la dominació espanyola i francesa  ens nega tota capacitat legislativa en matèria sociolaboral i cap control de la seguretat social, i ens impedeix disposar de cap sistema propi de protecció social, salut laboral, formació contínua, inspecció laboral, mínims salarials o qualsevol matèria relacionada amb els drets bàsics dels i les treballadores.

Sobirania vol dir disposar d’instruments propis que permetin de forma urgent aturar la progressiva i accelerada destrucció i degradació de les condicions de treball de la immensa majoria dels i les catalanes durant les darreres dècades; que possibilitin polítiques per a la creació de llocs de treball de qualitat; que permetin una reducció de la jornada laboral per  a repartir el treball; que garanteixin prestacions i lleis de protecció social justes i no excloents, que es garanteixin les condicions i la seguretat en el treball, la formació laboral de qualitat i per a tothom, garantir el sistema de pensions públic; polítiques laborals que afavoreixin el teixit de cooperatives, alhora que un sector públic amb llocs de treball de qualitat, recuperant les condicions de treball, revertint externalitzacions i combatent la precarietat,  garantint al mateix temps el servei universal i de qualitat que s’ha vist degradat i s’ha convertit en un privilegi excloent per culpa de les privatitzacions massives.

Anuncis